īģŋ ōã-ëī


 
 
:āéøåōéí ÷åãîéí
 
×Ēחרו×Ē רובוקאפ ג'וניור האר×Ļי×Ē 2010.
ה×Ēחרו×Ē ה×Ēקיימה במכלל×Ē אורט הרמלין בנ×Ēניה.
15.03.10
 
 
השק×Ē מרכז היזמו×Ē

ב-3.3 ה×Ēקיים ×ĸרב ההשקה של מרכז היזמו×Ē StarTau, בנוכחו×Ē אנשי ×ĸסקים בכירים ומכובדים נוספים מקרב האקדמיה, המגזר ה×ĸסקי והמגזר ה×Ļיבורי.
03.03.10
 
 
הכנס הישראלי לבקר×Ē הינ×ĸ, י×Ēקיים במרכז האירו×ĸים Avenue שבקריי×Ē שדה ה×Ē×ĸופה.
הכנס וה×Ē×ĸרוכה בנושאי מ×ĸרכו×Ē בקרה, הספק, הינ×ĸ ורובוטיקה.
רישום דרך "קבו×Ļ×Ē טכנולוגיו×Ē".
20.01.10
 
 
כנס בנושא רובוטיקה וסנסורים י×Ēקיים באוניברסיט×Ē ×Ē"א, כחלק מסדנ×Ē ×Ēל-אביב למד×ĸ, טכנולוגיה ובטחון.
ב×Ēוכני×Ē מושבים בנושא רובוטיקה, רובוטיקה בבטחון, סנסורים לרובוטים וחינוך לטכנולוגיה ולרובוטיקה.

לח×Ĩ כאן לפ×Ēיח×Ē ההזמנה לאירו×ĸ.
22.12.09
 
 
×ĸרב ×ĸיון בנושא: "כלים בל×Ēי מאוישים"

ב×ĸרב ה×ĸיון ×Ēינ×Ēן סקירה ראשוני×Ē ×ĸל הפ×ĸילו×Ē ב×Ēחום כלי רכב, כלי טיס וכלי שייט לא מאוישים ומ×ĸרכו×Ē אוטונומיו×Ē באר×Ĩ.

הרשמה דרך א×Ēר לשכ×Ē המהנדסים.
02.07.09
 
 
×Ēחרו×Ē הרובוקאפ ה×ĸולמי×Ē 2009
× ×ĸרכה ב×ĸיר גרא×Ĩ, אוסטריה.
לפרטים - א×Ēר ה×Ēחרו×Ē.
29.06.09 -
05.07.09  
 
 
כנס בקר×Ē הינ×ĸ ורובוטיקה × ×ĸרך בגני ה×Ē×ĸרוכה.
לח×Ĩ כאן לסיכום הר×Ļא×Ēו של פרופ' ×Ļבי שילר שני×Ēנה בכנס.
30.03.09
 
 
הכנס לישראלי לרובוטיקה י×ĸרך בבי×Ē חיל האויר בהר×Ļליה.
הכנס י×ĸרך בשני ימים ובמהלכו ×Ē×Ēקיים ×Ē×ĸרוכה שבה יו×Ļגו רובוטיקה ×Ē×ĸשיי×Ēיים ומ×ĸרכו×Ē רובוטיו×Ē מ×Ēו×Ļא×Ē האר×Ĩ ב×Ēחום הבטחון, הבי×Ē והרפואה.

לח×Ĩ כאן לפ×Ēיח×Ē ההזמנה לאירו×ĸ.
19.11.08 -
20.11.08  
 
 
×Ēחרו×Ē הרובוקאפ הישראלי×Ē השניה
15.05.08
 
 
×Ēחרו×Ē הרובוקאפ ה×ĸולמי×Ē 2007
01.07.07 -
10.07.07  
 
 
×Ēחרו×Ē הרובוקאפ הישראלי×Ē הראשונה

לד×Ŗ ה×Ēחרו×Ē – לח×Ļ/י כאן
26.04.07
 
 
לשכ×Ē המהנדסים, האדריכלים והאקדמאים במק×Ļו×ĸו×Ē הטכנולוגיים בישראל
אגוד×Ē מהנדסי מכונו×Ē - ×ĸ× ×Ŗ הרובוטיקה:
מפגש בנושא חידושים ברובוטיקה

לסיקור המפגש לח×Ļ/י כאן
15.02.07
 
 
הכינוס הישראלי לרובוטיקה של לשכ×Ē המהנדסים - ה×Ēקיים בפקולטה להנדסה באוניברסיט×Ē ×Ēל-אביב.

ל×Ēמונו×Ē מהכנס, לח×Ĩ כאן.
לסיכום הכנס לח×Ĩ כאן.
29.06.06
 
 
×Ēחרו×Ē הרובונר האר×Ļי×Ē השישי×Ē

למיד×ĸ נוס×Ŗ - לח×Ļ/י כאן
13.03.05
 
 
×Ēחרו×Ē הרובונר האר×Ļי×Ē החמישי×Ē
ה×Ēחרו×Ē × ×ĸרכה בטבריה.

למיד×ĸ נוס×Ŗ - לח×Ļ/י כאן
20.03.03
 
 
×Ēחרו×Ē רובונר מקדימה:

שישה רובוטים משלושה ב×Ēי ץפר הש×Ē×Ēפו ב×Ēחרו×Ē הרובונר המקדימה של א×Ēר הרובוטיקה הישראלי. הרובוט הזוכה הוא משהדי1 מ×Ēיכון קרי×Ē ׊ר×Ē חולון.
×Ēו×Ļאו×Ē מלאו×Ē

ה×Ēחרו×Ē ה×Ēקיימה באשכול הפיס ב×Ēיכון "אהל-׊ם" ברמ×Ē גן
06.03.03
 
 
נושא ההר×Ļאה: ×Ēחרו×Ē רובוקאפ
מר×Ļה: ד"ר גל קמינקא

הפגישה ה×Ēקיימה באוניברסיט×Ē ×Ēל אביב,
במסגר×Ē מו×ĸדון הרובוטיקה.
23.01.03
 

īģŋīģŋ
מחפש היכן ×Ēו×Ļאו×Ē ×Ēחרו×Ē הרובונר האחרונה?

,ב×ĸלי א×Ēר זה לא ישאו באחריו×Ē כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
שייגרם במישרין או ב×ĸקיפין משימוש במיד×ĸ המ×Ļוי בא×Ēר זה

כל הזכויו×Ē שמורו×Ē לאס×Ŗ פוניס, גיא יונה ואלי קולברג ©
אין לה×ĸ×Ēיק ×Ēכנים מא×Ēר זה ללא רשו×Ē בכ×Ēב ממנהלי הא×Ēר

א×Ēר זה × ×Ļפה באופן מיטבי ברזולו×Ļיי×Ē 1024X768