Guybrush דף קבוצת

שם המנחה: אלי קולברג
Guybrush :שם הרובוט

:חברי הקבוצה
רפי רג'ואן, רועי אליקים, נחי שטרן, דור לוי, איתן צוק, אלעד נבון, יערה סעד

תיכון "אהל שם", רמת גן

:תחרות ארצית
15 :מקום
22.5198 :תוצאה סופית
:תחרות בינ"ל
31 :מקום
1050 :תוצאה סופית

:בונוסים העובדים בהצלחה
חזרה הביתה, ללא כבל, צפצפה

:פרטים טכניים

שפת תכנות: אסמבלי
HC12D60 :סוג המעבד

חיישנים: שמונה חיישני מרחק, מיקרופון, מציאת נר ופס לבן


מקור כוח: סוללות


[email protected] :דואר אלקטרוני

: תמונות נוספות

       


מחפש היכן תוצאות תחרות הרובונר האחרונה?

,בעלי אתר זה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג ©
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

אתר זה נצפה באופן מיטבי ברזולוציית 1024X768