ISO - Lirbot דף קבוצת

שם המנחה: עופר בן - יוסף
ISO - Lirbot :שם הרובוט

:חברי הקבוצה
אלכס למין , אלי קורצקי , ברק ארליך , אורית גיגוז'ינסקי , עמית רדזי , אסף נתיב

אוסטרובסקי רעננה

28 :מקום
950 :תוצאה סופית

:בונוסים העובדים בהצלחה
מכשולים, ללא כבל והפעלה ע"י צפצפה

:פרטים טכניים

שפת תכנות: אסמבלי
intel 8051 :סוג המעבד

:חיישנים
מרחק, מיקרופון, גילוי נר ומצפן

מקור כוח: 10 סוללות
סוג הנעה והיגוי: סינכרונית

מוטו הקבוצה: איזולירבנד פותר הכל


[email protected] :דואר אלקטרוני       ,בעלי אתר זה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג ©
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

אתר זה נצפה באופן מיטבי ברזולוציית 1024X768