Mextar דף קבוצת

שם המנחה: אלי קולברג
Mextar :שם הרובוט

:חברי הקבוצה
דניאל לייכט, ארז שנאן, אור מנחמי

אהל-שם רמת-גן

19 :מקום
850 :תוצאה סופית

:בונוסים העובדים בהצלחה
חזרה, ללא כבל, הפעלה ע"י צפצוף

:פרטים טכניים

שפת תכנות: אסמבלר
Motorola 68hc12 :סוג המעבד

:חיישנים
שמונה חיישני מרחק, מציאת נר, מיקרופון ושני חיישני פס לבן תוצרת אלי

מקור כוח: סוללה אחת
סוג הנעה והיגוי: סינכרונית

!מוטו הקבוצה: אתה דורך על הרצפה

:הערות

[email protected] :דואר אלקטרוני

: תמונות נוספות

   ,בעלי אתר זה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג ©
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

אתר זה נצפה באופן מיטבי ברזולוציית 1024X768