דף קבוצת שרגא

 
שם המנחה: עופר בן - יוסף
שם הרובוט: שרגא

:חברי הקבוצה
שאול כפיר, רועי ורנר, עומר אפרת, עומר פורת, יעל יוחאי, נתי גרינצוויג, יעיר אלפרט

אוסטרובסקי רעננה

3 :מקום
29.62575 :תוצאה סופית

:בונוסים העובדים בהצלחה
מכשולים, חזרה, ללא כבל והפעלה ע"י צפצפה

:פרטים טכניים

שפת תכנות: אסמבלר
intel 8051 :סוג המעבד

:חיישנים
מרחק, מיקרופון, מציאת נר ומצפן


מקור כוח: סוללה
סוג הנעה והיגוי: סינכרונית

don't blame me, it's a nati problem :מוטו הקבוצה


[email protected] :דואר אלקטרוני       ,בעלי אתר זה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג ©
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

אתר זה נצפה באופן מיטבי ברזולוציית 1024X768