îāîøéí

īģŋ
éãō îå÷ãí îåîėõ îāú đåųā äîāîø
"פופיולר סיינס""×ĸ×Ēיד הרובוטיקה"
היכרו×Ē ×ĸם מנו×ĸי DCהרמן לזרובי×Ĩ ואס×Ŗ פוניסנושאים ב×Ēפ×ĸול מנו×ĸי DC
אלי קולברגמימוש Fuzzy Logic ב-HC12
הכרו×Ē ×ĸם מיקרו-בקריםאביב רווחמשפח×Ē המיקרו-בקרים 8051
יד×ĸ בסיסי ב×Ēכנו×Ē ץפר×Ēי אלי קרןרכיבים מ×Ēוכנ×Ēים
(FPGA,EPLD)
אלי קרןשלבים ב×Ēהליך פי×Ēוח חומרה
יכול×Ē ני×Ēוח מ×ĸגליםמשה וירון אינגרהשהיי×Ē אץפק×Ē מ×Ēח 16 וולט
יד×ĸ בשפה ×ĸילי×Ē, יסודו×Ē ׊פ×Ē אסמבלישחר מנדלובי×Ĩ'אסמבלי: שיטו×Ē מי×ĸון ומ×Ļבי×ĸים ב-68HC12
הק×Ļא×Ē זכרון, טיפול בפסיקו×Ēגיל טופמןריבוי יישומים - Multitasking
יד×ĸ בסיסי ב×Ēכנו×Ē בקרים באסמבלרדניאל חדשטבלאו×Ē חיפוש באסמבלר
אלי קולברגחיישן ×Ēדרי מיקרופון
גיל טופמןדרכי ×ĸבודה בכ×Ēיב×Ē ×Ēוכנה לרובוט
פ×ĸול×Ē טרנזיסטורים, ׊×ĸרים לוגיים, פרקי חשמל ומגנטיו×Ē בפיזיקה ×Ēיכוני×Ēאלי קולברג וגיא יונהבקר×Ē מנו×ĸי זרם ישר

īģŋīģŋ

,ב×ĸלי א×Ēר זה לא ישאו באחריו×Ē כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
שייגרם במישרין או ב×ĸקיפין משימוש במיד×ĸ המ×Ļוי בא×Ēר זה

כל הזכויו×Ē שמורו×Ē לאס×Ŗ פוניס, גיא יונה ואלי קולברג ©
אין לה×ĸ×Ēיק ×Ēכנים מא×Ēר זה ללא רשו×Ē בכ×Ēב ממנהלי הא×Ēר

א×Ēר זה × ×Ļפה באופן מיטבי ברזולו×Ļיי×Ē 1024X768