.

4.51MB
+
0.98MB
+
MiniIDE
1KB
SrecCvt S-records
golum.bat
174KB
S-records
SRecCvt.exe
37KB
- 9s12
Reg9s12.asm
43KB
Reg9s12, hc9s12 a2d, pwm, ic
regact.asm

 

 
,בעלי אתר זה לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק, כספי או אחר
שייגרם במישרין או בעקיפין משימוש במידע המצוי באתר זה

כל הזכויות שמורות לאסף פוניס, גיא יונה ואלי קולברג ©
אין להעתיק תכנים מאתר זה ללא רשות בכתב ממנהלי האתר

אתר זה נצפה באופן מיטבי ברזולוציית 1024X768